GEZINSCONFERENTIE

9 - 11 JUNI 2022

GEZINSCONFERENTIE VOOR GEZINNEN EN GEMEENTES

Het dient niet gezegd te worden, maar als we om ons heen kijken is er heel wat verwarring. Wat onze kinderen via school, sociale media of gewoon in hun vriendenkring te horen krijgen, staat vaak haaks op wat God heeft bedoeld. Het Koninkrijk van God dat bestaat uit gerechtigheid, blijdschap en vrede. Gerechtigheid van God die letterlijk betekent ‘naar de wil van God’. Maar het omgekeerde is evenzeer waar: wat niet gedaan wordt naar de wil en het verlangen van God kan heel wat onvrede, pijn, verwarring en verdriet veroorzaken.

Het gezin en de gemeente zijn twee plaatsen waar God het diepe verlangen heeft om Zijn Waarheid bekend te maken en door te geven. 


Daarom gaan we dankbaar in op de uitnodiging van Christengemeente Ichthus om samen met 'Jeugd met een Opdracht' en 'King's Kids' een conferentie op te zetten met als thema 'Be, Speak & Live Truth'. Het 'zijn', 'spreken' en 'leven' van de Waarheid van God. 


Er is zoveel verwarring onder gelovigen vanwege alles wat de media communiceren, sensibiliseren en normaliseren. 

Hierdoor wordt de Waarheid die vrijmaakt op elk gebied van het leven gruwelijk vervormd, tot binnen het gezin toe.


De hoofdsprekers zijn Guy en Joële Zeller, leiders van King’s Kids International. Daarnaast zullen er ook workshops zijn die de actuele vragen van jong en oud aansnijden en duiding geven vanuit Bijbels perspectief en Gods hart vertolken.

BE TRUTH

SPEAK TRUTH

LIVE TRUTH

SPREKERS

GUY & JOËLE ZELLER


Guy & Joële Zeller zijn Zwitsers, ouders van vijf kinderen en intussen ook grootouders. Ze zijn leiders van King's Kids International en zijn betrokken in YWAM Lausanne (Zwitserland). 


Na enkele jaren als leerkracht in het onderwijs te staan, sloten ze zich 28 jaar geleden aan bij Youth With A mission. 


Inmiddels is Guy Zeller ook auteur van zes boeken.

INFO EN AANMELDINGEN

De conferentie is volledig gratis,

maar om ons praktisch goed te kunnen voorbereiden zijn reserveringen gewenst.


De conferentie gaat door in Christengemeente Ichthus, Brugsesteenweg 259 - 8500 Kortrijk.

 
 
 
 
 
Nederlands
Frans