GET INVOLVED

VERSPREID SAMEN MET ONS GODS LIEFDE.

God is not unjust; He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them.

HEBREWS 6:10

DOE MEE


We leren je graag kennen!


Wij zijn voortdurend op zoek naar stafmedewerkers en vrijwilligers die in onze YWAM-basis willen meewerken. Denk aan logistieke ondersteuning, kantoorwerk, organisatorische hulp,...


Wil je je mee inzetten voor een activiteit of wil je een samenwerking aangaan? Neem dan zeker contact op. Ook zoeken we ieder jaar staf voor de tiener- en jongerenwerking '24' [twentyfour].


Heb je interesse om een DTS (Discipleship Training School) te volgen? Neem dan contact met ons voor meer info.

BID MEE


Gebed is onmisbaar.


Gebed is krachtig en wij geloven dat dit daadwerkelijk situaties kan veranderen. Het is een hulpmiddel en een strijdwapen dat God ons aanreikt. Hiermee kunnen we standhouden in uitdagende tijden.


We vragen gebed voor wijsheid, moed en bescherming voor allen die betrokken zijn bij onze projecten en programma's. We bidden dat God ons steeds een heldere visie geeft, Hij voorziet in vrijwilligers en financiën, de YWAM-basis laat groeien en bloeien, mensenharten aanraakt en levens verandert.


Wenst u op geregelde tijdstippen gebedspunten te ontvangen van Jeugd Met Een Opdracht Kortrijk? Neem dan contact met ons op. We houden je graag op de hoogte van hoe en waarvoor je kunt bidden.

GEEF MEE


Ondersteun ons financieel. 


Jeugd Met Een Opdracht is een non-profit organisatie die volledig afhankelijk is van de financiële steun van donateurs. Door giften kunnen we onze activiteiten en bedieningen voortzetten in onze YWAM-basis Kortrijk.


We zoeken naar partners die ons werk op regelmatige basis financieel willen ondersteunen. U kunt hierbij een keuze maken tussen:


  • de werking van JmeO Kortrijk (kantoor, King's Kids, trainingen, counseling,...)
  • hun zendelingen: familie Biesbrouck


Giften kunnen overgemaakt worden naar:

Jeugd met een Opdracht vzw, Keltenlaan 19 - 1040 Brussel. BIC GKCCBEBB. IBAN BE65 7795 9344 2596 onder vermelding van 'JmeO Kortrijk' of 'familie Biesbrouck'. 


Maandelijkse giften van €20, 100, 250 zijn bijzonder bruikbaar, maar ook eenmalige giften zijn een enorme zegen voor ons.

LEES MEE


Blijf op de hoogte van ons werk.


Blijf je graag op de hoogte van onze komende activiteiten? Ben je benieuwd hoe we reeds afgeronde activiteiten hebben beleefd? Wil je foto's zien van achter de schermen? Lees je graag onze ervaringen en verhalen? Bekijk je graag de gebeds- en dankpunten van YWAM Kortrijk?


Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief. Neem hiervoor contact op met ons.